Optika, Světelné Jevy

Test: Optika, světelné jevy, Autor: suzukivelvet, Zobrazeno: 24210x, Průměrná úspěšnost: 71%, Obtížnost:1

Zadání 1: Urči, co není světelný zdroj.

hvězda
Slunce
měsíc
plamen

Zadání 2: Při pohledu na Měsíc poznáme, že druhý den bude menší, když má tvar

U
G
D
C

Zadání 3: Světlo se šíří:

Křivočaře
Přímočaře
Po kružnici
Nešíří se

Zadání 4: Zdroje světla dělíme na:

bodové a plošné
bodové a ploché
bodné a plošné
Žádná z uvedených možností

Zadání 5: Čočky dělíme na:

rozptylky a spojivky
rozpylky a spojky
rozptylky a spojky
Žádná z uvedených možností

Zadání 6: Pro zákon odrazu na rozhraní dvou opt. prostředí platí, že:

odražený paprsek leží v prostoru dopadu
úhel odrazu se rovná úhlu dopadu
nejjednodušší tvar mají kulová zrcadla
Žádná z uvedených možností

Zadání 7: Části světelného svazku říkáme

rovnoběžný paprsek
světelný paprsek
světelný parsek
různoběžný paprsek

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač