Přítomný čas Prostý

Test: Přítomný čas prostý, Autor: admin, Zobrazeno: 30787x, Průměrná úspěšnost: 30%, Obtížnost:1

Zadání 1: I (chodit) to the school

goes
walk
go
goed

Zadání 2: He (hrát) guitar

play
plays
is playing
am playing

Zadání 3: We (chtít) go home

need
are want
are wanting
want

Zadání 4: She (smát) on me

is smiles
smiles
is smiling
smile

Zadání 5: They (dívat) TV everyday

are watched
watch
are watching
watches

Zadání 6: A group of kids (přecházet) the street.

cross
crosses
is crossing
am cross

Zadání 7: Shrek (je) a monster

he is
are
am
is

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač