Skloňování online

Slovo Rod
Životné?

Narozdíl od většiny jazyků ve světě má jazyk český 7 pádů. Každý pád může mít jednotný či množný tvar. Musíme se všechny tyto tvary naučit nazpatměť. Na první pohled to vypadá složitě, ale když si vzory zapamatujete, nebude to taková hrůza :)

Skloňovat můžeme pouze ohebné slovní druhy. Jsou to podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky. Pozor, slovesa patří také do ohebných slovních druhů, ale u nich neskloňujeme, ale časujeme.

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač