Podstatná Jména - Český Jazyk

Podstatná jména jsou prvními slovními druhy. Představují názvy osob, zvířat, věcí a vlastnosti dějů. Proto většina lidí si plete slovesa s podstatnými jmény jako – dělat / dělání, malovat / malba atd.
Patří do skupiny ohebných slov. Ohebná proto, že se dají jistým způsobem „ohýbat“ – měnit tvary.


Určujeme u nich
 • Číslo
 • Pád
 • Rod
 • Vzor

Čísla


Máme dvě čísla, a to jednotné (singulár) a množné (plurál). Jednotné znamená, že je jenom 1 věc, člověk, zvíře kdežto množné znamená 2 a více. Ale pozor, některá podst. jména mají jednotný a množný tvar stejný. Zde si musíme určit, zda-li jde o pomnožné, nebo hromadné.

Pomnožná mají POUZE tvary množného čísla a přitom označují jednu věc
Hromadná mají POUZE tvary jednotného čísla a přitom znamená více.

Žádný návod na to není, musíte si je prostě zapamatovat.

Např.: 
pomnožná - Hradčany, Pardubice, dveře
Hromadná – uhlí, křoví, lidstvo

Pády

Abychom věděli, ke kterému pádu patří podstatné jméno, zeptáme se otázkami

 • 1. pád - kdo, co
 • 2. pád - koho, čeho
 • 3. pád - komu, čemu
 • 4. pád - koho, co
 • 5. pád - oslovujeme, voláme
 • 6. pád - (o) kom, (o) čem
 • 7. pád – s kým, s čím

Otázka, která nejvíce vyhovuje, nám určí, v jakém pádě je podst. jméno.

Např.:
Dám Honzovi.
Zeptáme se otázkou, „dám komu čemu“, odpovíme dám Honzovi, tudíž jde o třetí pád.

Rody

Máme 3 rody
Mužský, ženský a střední. Každý rod má jednotné a množné tvary.
Jak poznáme, který rod to je? Máme 2 způsoby. Jeden všeobecný a druhý podle vzorů. Ten první je lehčí, ale není přesný. Ten druhý je přesnější, ale je těžký na zapamatování.

Rod mužský většinou poznáme podle toho, že podst. jméno končí v prvním pádě jednotného čísla na souhlásku a v množném čísle na –i, -é. Většinou poznáme podle toho, že končí na souhlásku.
Rod ženský většinou vpodle toho, že končí v prvním pádě jednotného čísla na –a, -e, -ě a v množném čísle na –y, -e, -ě. Většinou poznáme podle -a
Rod střední většinou podle toho, že končí v prvním pádě jednotného čísla na –o, -e, -í a v množném čísle na –a, -e, -í. Většinou poznáme podle –o.

Zde můžete vidět, že někdy je těžké určit podst. jméno, které končí např. na e a nevíme, kam patří. Musíme použít vzory.

Vzory


Vzory slouží ke zjištění pádů, rodů a čísla a dalších věcí, na které přijdete časem.
Rod mužský má 6 vzorů, rod ženský 4 a rod střední také 4.

Mužský životný

J. č.1. pádpánmužpředsedasoudce
2. pádpánamužepředsedysoudce
3. pádpánovi, pánumužovi, mužipředsedovisoudci, soudcovi
4. pádpánamužepředsedusoudce
5. pádpane!
diváku!
muži!předsedo!soudce!
6. pádpánovi, pánumužovi, mužipředsedovisoudci, soudcovi
7. pádpánemmužempředsedousoudcem
Mn. č.1. pádpánové, pánimužové, mužipředsedovésoudci, soudcové
2. pádpánůmužůpředsedůsoudců
3. pádpánůmmužůmpředsedůmsoudcům
4. pádpánymužepředsedysoudce
5. pádpánové! páni!mužové! muži!předsedové!soudci! soudcové!
6. pádpánech
divácích
mužíchpředsedech
kolezích
soudcích
7. pádpánymužipředsedysoudci

Mužský neživotný
J. č.1. pádhradstroj
2. pádhradu
lesa
stroje
3. pádhradustroji
4. pádhradstroj
5. pádhrade!
zámku!
stroji!
6. pádhradu, hradě
lesu, lese
stroji
7. pádhrademstrojem
Mn. č.1. pádhradystroje
2. pádhradůstrojů
3. pádhradůmstrojům
4. pádhradystroje
5. pádhrady!stroje!
6. pádhradech
zámcích
strojích
7. pádhradystroji

Ženský

J. č.1. pádženarůžepíseňkost
2. pádženyrůžepísněkosti
3. pádženě
škole
růžipísnikosti
4. pádženurůžipíseňkost
5. pádženo!
růže!písni!kosti!
6. pádženě
škole
růžipísnikosti
7. pádženourůžípísníkostí
Mn. č.1. pádženyrůžepísněkosti
2. pádženrůžípísníkostí
3. pádženámrůžímpísnímkostem
4. pádženyrůžepísněkosti
5. pádženy!
růže!písně!kosti!
6. pádženáchrůžíchpísníchkostech
7. pádženamirůžemipísněmikostmi

Střední

J. č.1. pádměstomořekuřestavení
2. pádměstamořekuřetestavení
3. pádměstumořikuřetistavení
4. pádměstomořekuřestavení
5. pádměsto!
moře!kuře!stavení!
6. pádměstě, městumořikuřetistavení
7. pádměstemmořemkuřetemstavením
Mn. č.1. pádměstamořekuřatastavení
2. pádměstmoříkuřatstavení
3. pádměstůmmořímkuřatůmstavením
4. pádměstamořekuřatastavení
5. pádměsta!moře!kuřata!stavení!
6. pádměstechmoříchkuřatechstaveních
7. pádměstymořikuřatystaveními

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač