Spojky - Český Jazyk

Spojky patří mezi neohebné slovní druhy. Tento slovní druh nám slouží k tomu, aby nám odděloval (spojoval) věty nebo souvětí.

Například:
Nevěděl jsem jak je to daleko, ale napadlo mě, že to zkusím.
Rozběhl jsem se a pak jsem zjistil, že je to na mě příliš daleko.

Spojky nám také určují poměr mezi větami. Spojky se dělí na souřadící a podřadící.

Souřadící spojky

Souřadicím spojkám se také někdy říká parataktické a spojují nám věty v souřadném poměru. Nejčastější spojkou pro tuto kategorii je spojka a.

Do této kategorie patří skupiny

  • Slučovací- a, ani, nebo. Přijď okamžitě domů nebo uvidíš.
  • Odporovací- ale, avšak, jak. Celý den bylo ošklivě počasí, avšak na konec na chvíli vysvitlo sluníčko.
  • Stupňovací – ba, i, dokonce. Včera se choval výborně, dokonce i k cizím lidem.
  • Vylučovací- nebo, bo, anebo. Můžeme vše vyřídit dneska, anebo se stav až zítra.
  • Vysvětlovací- tudíž, totiž. Bylo mi to tam velice nepříjemné, tudíž jsem se v tichosti vzdálila.
  • Příčinné- neboť. Bylo tam neskutečně chladno, neboť celý den nefungovalo topení.
  • Důsledné- proto, a proto. Choval ses otřesně, a proto jsem hned odešla domů.

Spojky podřadící
Tyto spojky připojují věty do souvětí v podřadném režimu, tedy připojují vedlejší věty k hlavním. Spadají sem tyto spojky: aby, jakmile, až, než, nežli, zatímco, když, kdyby, pokud, protože, poněvadž, jelikož, jestliže, -li, přestože, ačkoli, třebaže, i když, ač, že.

Spojky samy o sobě nejsou větnými členy, ale tvoří jejich součásti. Mezi slovní druhy je stavíme na osmé místo. Do textu je vkládáme pomocí spojovací čárky.


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač