Koncovky Sloves - Český Jazyk

Rozhodnout se pro správnou koncovku slovesa bývá poměrně složité, ovšem existuje snadný a rychlý postup jak neudělat chybu.

Hned v prvním kroku je potřeba rozhodnout k jakému času se sloveso vztahuje.

Budoucí a přítomný čas
Pokud jde o čas budoucí, pak píšeme vždycky měkké i. Budeme skákati. Celkem jednoduché že? :)

Minulý čas
Pokud jde o čas minulý, tak se musíme ještě rozhodnout, jestli se jedná o jednotné, nebo množné číslo.

V jednotném čísle se určuje ještě rod, pokud je rod mužský, nepíše se ani i ani y, jde o takzvanou nulovou koncovku- Muž postával vedle.
V rodě ženském se píše na konci slova aPetra hrála dost tvrdě.
No a v rodě středním se jako koncovka v minulém  čase píše oCelé město truchlilo.

V množném čísleženský rod vždy tvrdou koncovku: Ženy na nic nečekaly a utíkaly pryč z toho místa.
Rod střední končí koncovkou a: Města utichla.
V mužském rodě je nejdříve potřeba zjistit, jestli jde o životný nebo neživotný tvar. U neživotného tvaru píšeme vždy y a u životného i.

Měkké i píšeme i tam, kde jde o několikanásobný podmět a je v něm alespoň jeden podmět mužského rodu životného. V ostatních případech píšeme tvrdé y.

Úloha: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  

Zadání:

Doplňte

Děti se venku honil_. V zoologické zahradě byl_žirafy, zebry, kozy a lvi. Ve škole jsme se učil_ malovat na plátno. Když jsem byl_ se školou na výletě, zlomil jsem si nohu. V Římě byl_ legie. V zimě jsme každý víkend chodil_ bruslit. Dívky se pilně připravoval_ na školní představení. Když jsem byl_ venku, začalo pršet. Slepice a kuřata pobíhal_ po dvoře. Dívky z Teplic porazil_ dívčí družstvo z Chomutova. Měl_ jsme rádi naší paní učitelku, ale ona odešla.

Řešení

Zadání:

Doplňte

Mirek a Petr našl_ kosí mládě. Malé děti se houpal_ na houpačkách v parku. Rodiče mě nechal_ samotného doma. Tatínek s dědečkem štípal_ dříví. Až půjde domů, koup_ rohlíky. K obědu jsme měl_ těstoviny. Všichni z rodiny byl_ unavení. Včera jsme běhal_ štafetu. Sestra bydl_ naproti. Bedničky stál_ na stole. Obě nohy mě velmi bolel_. Děti mus_ chodit do školy. Filip a Honza jel_ s naší rodinou na výlet. V obchodě byl_ vystaveny jahody. „Utíkej,“ zařval_ na mě kamarádi.

Řešení

Zadání:

Doplňte

Lenka a Lukáš měl_ svatbu. Děti chtěl_ psa. Venku rostl_ stromy. Všichni závodníci ho předběhl_. Žirafy žral_ potravu velmi rychle. Rádiové vlny byl_ příliš krátké na to, abychom je zachytil_. Ve skříni vis_ oblečení. Hasiči has_ hořící hotel. Nikdo nic nevymysl_. Rodiče nám dal_ pusu na dobrou noc. Jako malí jsme nechtěl_ jíst. Dělníci opravoval_ dům naproti nám. Tancoval_ jsme spolu. Strašně moc se miloval_. Koukal_ jsme na televizi. Včera jsme byl_ v kině.

Řešení

Zadání:

Doplňte

V řece jsme viděl_ plavat ryby. Tatínek si brous_ pilu. Už mě to nebav_. Psal_ jsme si s kamarády. Musíme pracovat, abychom vydělal_ peníze. Poštípal_ mě komáři. Vybil_ jsme baterii. Poslal_ mi moje fotky. Na louce se pásl_ kozy a krávy. Moje sestra špatně vid_, bude nosit brýle. Moji bratři byl_ nemocní. Rodiče četl_ dětem před spaním pohádky. Opraváři nám špatně opravil_ kohoutek. Říkal_ jsme mamince, že přijdeme brzy. Utíkal_ jsme, abychom nezmokl_. Brácha bydl_ v Praze. Staré chalupy stál_ na vesnici.

Řešení

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač