Věty Vedlejší - Český Jazyk

Věta vedlejší je závislá na jiné větě. Přesněji je závislá na větě hlavní, řídící. Podle toho, jakým způsobem se spojí s větou hlavní, určujeme její vztah.

Základní rozdělení je

  • Spojkové - připojují se k větě hlavní spojkami podřadicími
  • Relativní - připojují se vztažným zájmenem nebo příslovcem

Nejčastěji ale rozdělujeme podle toho, co vyjadřují.

Podmětná

Vedlejší věta v tomto případě vyjadřuje podmět věty hlavní. Nejčastějšími spojkami jsou kdo, co, aby, kdyby, že.

Příklad:
Myslel si, že má vyhráno.
Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Přísudková

Vyjadřuje nebo rozvíjí přísudek věty hlavní. Zřídka se objevuje.

Příklad:
Táta byl jeden z těch, kdo uměli hrát na kytaře.

Přívlastková

Rozvíjí podstatné jméno, přesněji přívlastek věty hlavní. Nejčastější spojkami jsou který, kde, kdy, aby, jenž, že.

Příklad:
Martin je člověk, který má rád děti.

Předmětná

Vedlejší věta vyjadřuje předmět věty hlavní. Nejčastěji je uvozena spojkami že, aby, co, kde, kdo, odkud.

Příklad:
Myslím si, že se mu to podaří.
Neřekl, že mě nemiluje.

Příslovečná určení místa

Příslovečná místní rozvíjí přísudek věty hlavní a vyjadřuje příslovečné určení. Výrazy: kam, kudy, kde, odkud. Ptáme se otázkami kam? odkud?

Příklad:
Šel tam, kde jsem bydlel.

Příslovečná určení času

Příslovečná časová vyjadřuje časové určení z věty hlavní. Výrazy: když, až, kdykoli, jakmile, dříve. Ptáme se otázkou kdy?

Příklad:
Kdykoli byl smutný, pustil si televizi.
Jakmile se tam dostanu, dám ti vědět.

Příslovečná určení způsobu

Příslovečná způsobová určuje způsob věty hlavní. Ptáme se otázkami jak? jakým způsobem? Tyto způsoby můžeme ještě dále rozdělit na

  • prostý způsob - Šel, jak nejrychleji mohl.
  • míry - Přineste, co nejvíce dokážete.
  • prostředku - Počítač zapnete tak, že stisknete toto tlačítko.
  • zřetele - Pokud šlo o čistotu, nemohla jsem si stěžovat.
  • přirovnávací - Utíkal, jako kdyby pršelo.
  • účinková - Měl tolik práce, že ji nemohl stihnout.
  • omezovací - Už nepřijde, ledaže by to stihnul.

Příslovečná určení příčiny (důvodu)

Vyjadřuje důvod nebo příčiny věty hlavní. Výrazy: protože, jelikož, že, poněvadž.

Příklad:
Nechce tam jít, protože to tam nemá rád.
Je milý, že mi pomohl.

Příslovečná určení účelu

Příslovečná účelová vyjadřuje účel hlavní věty. Nejčastější spojkou je aby.

Příklad:
Půjdu do školy, abych se něco naučil.

Příslovečná určení podmínky

Příslovečná podmínková určuje podmínku a okolnost, za kterých může hlavní věta nastat. Výrazy: kdyby, když, jestli, jestliže, -li.

Příklad:
Kdybych tam byl, dostali bychom nejméně 20 bodů.

Příslovečná určení přípustku

Obsah věty příslovečné přípustkové vyjadřuje skutečnost, která je v nesouladu s hlavní větou. Spojky: ač, ačkoli, přestože, třebas, jakkoli.

Příklad:
Přestože pršelo, šli jsme do školy.

Doplňková

Lze velmi těžko rozeznat tenhle typ věty. Vyjadřuje doplněk věty řídící. Závisí na podmětu nebo předmětu a zároveň i na slovese. Často souvisí se slovesy cítit, slyšet, vnímat, vidět atd.. Spojky: jako.

Příklad:
Pamatuji si na babičku, jak ráda jezdila na kole.
Připadám si, jako bych byl v lese.

Úloha: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ]  

Zadání:

Určete

1. Byla u něj, dokud nezemřel.
2. Bude-li pršet, nikam nepůjdeme.
3. Když vyhrajeme, dostaneme pohár.
4. Šel si lehnout, aby si odpočinul.
5. Přesto že je léto, není teplo.

Řešení

Zadání:

Určete

6. Když se utábořili, udělali si oheň.
7. Pověsila prádlo, aby uschlo.
8. Všichni se těšili na to, co dostanou k Vánocům.
9. Líbil se mi dárek, který jsem dostal.
10. Děti se musely schovat, protože začalo pršet.

Řešení

Zadání:

Určete

11. Udělám to, až naprší a uschne.
12. Ten, kdo to udělal, bude potrestán.
13. Malí zajíčci, kteří se nedávno narodili, byli roztomilí.
14. Moje maminka je taková, že ji mají všichni rádi.
15. Viděl jestřáby, jak krouží nad polem.

Řešení

Zadání:

Určete

16. Problémy musíš řešit, protože jinak se jich nezbavíš.
17. Líbilo se jim, jak se o ně starají.
18. Dám to pouze tomu, komu důvěřuji.
19. V lese bylo mnoho lidí, kteří hledali houby.
20. Kapky rosy se leskly, jako by to byly drahokamy.

Řešení

Zadání:

Určete

21. Je takový, že každému rád pomůže.
22. Jsem ráda za to, že jsi moje sestra.
23. Baví ho zpívat, i když zpívá falešně.
24. Viděl jsem, jak Petr krásně maluje.
25. Kvůli teplotám, které stále se zvyšovaly, roztál všechen sníh.

Řešení

Zadání:

Určete

26. Nebudu si všímat lidi, kteří mě uráží.
27. Začnou-li kvést květiny, dostane rýmu, protože je na ně alergický.
28. Viděl jsem Petra, jak krásně maluje.
29. Usilovně pracoval, až to dodělal.
30. Zahrál to tak, že mu to všichni věřili.

Řešení

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač