Psaní S, Z, Vz - Český Jazyk

Používání a rozlišování těchto předpon patří k základním klíčům, bez kterých se při chápání české gramatiky neobejdete.

Prvním krokem při výběru předpony je uvědomit si, jaký smysl dané slovo má. Po té následuje jen zařazení slova do určité kategorie.

Kdy použít předponu S?
Předpona S se používá tam, kde jde o směr dolů, smést něco z povrchu dolů. Můžeme si to ukázat na několika větách.

Lezl po stromech příliš rychle, a tak spadl dolů.
Než odejdete domů, je potřeba pořádně smazat tabuli.
Musíš to ze sebe rychle smýt.

Dále se předpona S používá při směru dohromady nebo na jedno místo. Opět pár příkladů pro pochopení.

Svět se mu scvrknul do docela malého prostoru.
Došlo k problému a tak všechny rychle svolal ke stolu.
Letadlo nám spadlo na zem, a tak jej musíme znovu slepit.

Kdy použít předponu Z?
Tuto předponu předkládáme tam, kde jde o nějakou změnu určitého stavu.

Například:
Bylo mu velice trapně, a tak okamžitě zčervenal, jako rajče.
Sportoval pilně celý rok, a proto nakonec zhubnul.

Kdy použít předponu VZ?
Předpona VZ se používá při směru nahoru.
Takže příkladem můžou být věty:
Jako tryska vyrazil vzhůru po schodech na horu.
Nejraději bych se vznesla.

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač