Koncovky Podstatných A Přídavných Jmen - Český Jazyk

U koncovek podstatných a přídavných jmen je poměrně časté riziko chyb. Existují ovšem pevná pravidla, a pokud si jejich používání osvojíte, neměli byste se splést.

Prvním předpokladem ke zvládnutí koncovek podstatných a přídavných jmen je naučit se a porozumět vzorům. Dále si uvědomit, které z nich jsou tvrdé a které měkké. S těmito znalostmi se koncovek nemusíte bát.

Měkké vzory podstatných jmen
Jde o podstatná jména vzoru: muž, stroj; růže, píseň, kost; moře a stavení. U těchto všech vzorů píšeme vždycky měkké i.

Roztrhl si košili přímo na rameni.
Šli jsme do obchodu s tou nejkvalitnější obuví, přesto jsem si nevybrala.

Tvrdé vzory podstatných jmen

Do tvrdých vzorů patří žena, hrad a město. U těchto pak píšeme vždy y (výjimkou je vzor žena, sedmý pád mn. číslo).
Příklad:
Knihy patřily do knihovny.
Tyto domy se stavěly mnoho let.
S dívkami jsme byly v jednom pokoji.

Vzor pán
U tohoto vzoru je to trošku složitější, protože občas se píše měkké a občas tvrdé i,y. V podstatě jde o to, že si dané slovo musíte dosadit do vhodného pádu u vzoru pán. Nejlepší bude, když si budete pamatovat, že tvrdé y u tohoto vzoru se píší pouze ve 4. a 7. pádech.

To znamená například:
Holubi létali. Vojáci trénovali. S pány se nedá mluvit.

Přídavná jména
U přídavných jmen píšeme u vzoru jarní vždy měkké i.
Vyklidil jsi už ten kozí chlívek?
Vzor jarní se často vztahuje na zvířata.

U vzoru otcův, matčin a mladý se musíme ohlížet na pády. Zde je to složitější a nezbývá, než si je zapamatovat. Podívejte se do tabulky skloňování přídavných jmen.

Příklad:
Byl jsem venku s veselými kamarády.


Úloha: [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  

Zadání:

Doplňte

Na hráz_ seděly zelené žáb_. V les_ch mezi strom_ rostou také jedovaté houb_. Půjdeme podél řeky Vltav_. Lv_ v cirkuse předváděli zajímavá čísla. Vrátili jsme se ze zajímavé výstav_. Mému bratrov_ už je 18 let. Mezi dravce patří orl_ a jestřáb_. Železo patří mezi kov_. Výrobk_ z ocel_ jsou odolné. Koz_ mečí, ovce bečí. Mnoho lid_ je alergických na pyl_. Viděli jsme kos_. Když někdo chová dobytek, potřebuje veliké chlév_. Ve městech jsou vysoké budov_. Ve strán_ bylo mnoho květů a křov_. Život neexistuje jinde než na Zem_. Na pol_ch stáli strašác_. Otevřeli nový obchod s obuv_. Ukážu to ředitel_.

Řešení

Zadání:

Doplňte

Venku běhali ps_ a kočk_. U stodol_ jsem našel dva hřib_. Zítra jedeme k moř_. Hrála jsem si s mými štěňat_. V rybníce plavaly ryb_. K narozeninám jsem dostala jednu růž_ a čtyři karafiát_. Kapk_ ros_ se lesknou jako drahokam_. Na plese tancovali muž_ se svými ženam_. Kolem potoka rostou vrb_. Pořádně si vyčisti zub_. Tereza má krásné blonďaté vlas_. Na komíně seděli dva čáp_. Povodně zničily dom_ v okolí řek_. Bedřich Smetana má krásné skladb_. U nás jsou rozsáhlé les_. Bude mistrovstv_ světa v lyžován_. Na skříni byly položeny steré knih_ a zpěvník_ s českými písněm_.

Řešení

Zadání:

Doplňte

mal_ hoši, ps_ bouda, hovorov_ výraz, bratrov_ přátelé, Smetanov_ skladby, koz_ mléko, nov_ rok, se zastaral_m názvem, je nastydl_, ciz_ člověk, tmav_ pokoj, ryz_ zlato, mezi slep_m_, zlomen_ strom, s mil_m_ občany, s natažen_m_ vazy, světov_ průmysl, bratrov_ přátele, z banánov_ch listů a kokosov_ch skořápek, značn_m_ shodami, znám Petrov_ rodiče, se společn_m základem, cel_ týden, přívětiv_ lidé, strýčkov_ králíky, básně z Erbenov_ Kytice, mezi otcov_m_ knihami, do vyschl_ch jezírek, rozsáhl_ borov_ les

Řešení

Zadání:

Doplňte

Můj pokoj je natřený bíl_m_ a červen_m_ barvami. Mal_ chlapec šel ven a potkal ciz_ho psa. Sousedov_ synové jsou velmi chytří. Navštívili nás Honzov_ příbuzní. Probudilo nás ps_ vytí. Můj táta veze bíl_ trakař. Zpěvav_ ptáci se usadili v koruně stromu. Rychl_ let dravých ptáků je fascinující. Mal_ chlapec si hrál s kamarády na pískovišti. Tento prsten je z ryz_ho zlata. Venku fouká mraziv_ vítr. Mám rád kuřecí řízek, ale nejím vepřov_.

Řešení

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač