Početní Operace

Test: Početní operace, Autor: admin, Zobrazeno: 15147x, Průměrná úspěšnost: 21%, Obtížnost:1

Zadání 1: Jaké číslo dostaneš, jestli od trojnásobku součtu čísel 15 a 6 odečteš dvojnásobek jejich rozdílu?

25
35
45
55

Zadání 2: Urči podíl součinu a součtu čísel 20 a 5!

1
4
5
10

Zadání 3: Urči podíl součinu a rozdílu čísel 15 a 10!

10
20
30
40

Zadání 4: Jaké číslo dostaneš, jestli součet čísel 72 a 12 vynásob jejich rozdílem a pak výsledek vyděl jejich podílem?

840
480
408
804

Zadání 5: Kterým číslem dělíš číslo 1820, podíl bude 11 a zbytek 5?

165
166
164
161

Zadání 6: Pokud přičteš k číslu 36 jeho čtyřnásobek a výsledek vydělíme 4. Jaké číslo dostaneš?

63
3
12
45

Zadání 7: Sečteš číslo 3264 zaokrouhlené na stovky s číslem 3721. Jaké číslo dostaneš?

6985
7021
7000
6900

Zadání 8: Číslo 3623 jsme nejprve zaokrouhlili na desítky, pak na stovky a nakonec na tisíce. Vypočti součet těch zaokrouhlených čísel!

11220
12210
11202
12201

Zadání 9: Následující čtyři čísla zaokrouhli na stovky a pak je sečti! 1623, 12576, 5566, 78

16600
17500
18900
19900

Zadání 10: Které z následujících čísel je složeno z 67 tisíců, 16 stovek, 11 desítek a 13 jednotek?

67723
68723
69733
66733

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač