Slovní úlohy

Test: Slovní úlohy, Autor: admin, Zobrazeno: 20943x, Průměrná úspěšnost: 50%, Obtížnost:1

Zadání 1: Vypočti délku žebříku, který má 18 příček vzdálených od sebe pravidelně 21 cm a k nejnižší příčce od dolního konce je vzdálenost 36 cm a vzdálenost od nejvyšší příčky k vrcholu je 26 cm.

229
339
419
379

Zadání 2: Na drátě sedí 28 vlaštovek v pravidelných vzdálenostech. Vzdálenost mezi první a poslední vlaštovkou je 675 cm. Jaká je vzdálenost mezi dvěma vedlejšími vlaštovkami v cm?

10
15
25
10

Zadání 3: Na drátě sedí 28 vlaštovek v pravidelných vzdálenostech. Vzdálenost mezi první a poslední vlaštovkou je 675 cm. Jaká je vzdálenost mezi 9. a 12. vlaštovkou v cm?

75
50
25
10

Zadání 4: Letos otci je 35 let a Honzovi 5 let. Za jak dlouho jeho věk se rovná polovině věku otce?

15
10
20
25

Zadání 5: Letos otci je 36 let a Honzovi 11 let. Před kolika lety byl věk otce šestinásobkem Honzova věku?

3
6
7
9

Zadání 6: Součet dvou po sobě následujících suchých čísel je 4010. Jaké je to menší číslo?

2000
2005
2006
2004

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač