Akce A Reakce - Fyzika

Zákon akce a reakce  patří mezi Newtonovy zákony. Sir Isaac Newton se narodil 4. ledna roku 1727 a již od dětství se věnoval studiu přírodních věd. Jeho díla položily základ dnešní nauce o fyzice, matematice, mechanice a podobně. V neposlední řadě objevil a prosazoval gravitaci, za což byl ve své době často kritizován.

Zákonu akce a reakce se často říká i Třetí Newtonův zákon. Formulací tohoto zákona je celá řada, všechny ovšem stojí na jasně vymezeném základu a to: jestliže první těleso působí na těleso druhé určitou silou, pak působí i druhé těleso na to první stejnou silou, ovšem opačného směru. Třetí zákon nám v podstatě říká, že působení sil je vždy vzájemné, ovšem síly nejsou v rovnováze! Každá ze sil působí na jiné těleso, a proto je nemůžeme nikdy sčítat.
Tento zákon se dá shrnout i do vzorce F12=F11. Vzorec nám říká, že síly působí vždy ve dvojici. Důsledkem tohoto vztahu je například zpětný ráz u střelby.

S třetím Newtonovým zákonem souvisí více pojmů, příkladem je třeba izolovaná soustava těles. V izolované soustavě těles na sebe působí výhradně jen přítomná tělesa a nic z okolí. Dalším pojmem je hybnost, která je v případě působení pouze akce a reakce konstantní.

A na závěr několik perliček. Sir Isaac Newton kromě fyzikálních zákonů objevil i řadu vynálezů. Některé z nich jistě používáme dodnes bez toho, že bychom věděli, komu za něj vděčíme. Příkladem takového přístroje je třeba dalekohled. Jako první objevil slitinu vhodnou k výrobě zrcadel.

Kdo z nás nikdy neviděl rázostoj? Jde o zařízení, jehož základem jsou kuličky upevněné na provázku v jedné rovině. Pokud pustíme jednu kuličku z větší vzdálenosti a ona narazí do kuliček ostatních, dojde k neviditelnému předání energie, které způsobí, že kulička na druhé straně se zhoupne. Tímto vynálezem Newton prokázal zákon hybnosti a zákon zachování energie.

Příklad: Napuštěný balonek, který vypustíme (akce-unikající vzduch, reakce-pohyb balonku)


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač