Magnetismus - Fyzika

Magnetismus je síla přitažlivosti nebo odporu, která působí na dálku. Je to dáno tím, že v magnetické poli, se pohybují elektricky nabité částice nebo je vlastní magnetické objekty jako magnet.

Magnet je objekt, který vykazuje silné magnetické pole a bude přitahovat materiály  jako je železo. Magnety mají dva póly, tzv. severní (S) a jižní (J) póly. Stejné póly se budou odpuzovat a stejné zase odpuzovat. Magnetismus má mnoho použití v moderním životě.

Otázky které můžete mít:

  • Co je magnetické pole?
  • Co jsou magnety?
  • Jak se magnetismus používá?

Magnetické pole

Magnetické pole se skládá z pomyslné toku pohybu elektricky nabité částice. Příklady zahrnují rotace protonu a pohybu elektronů přes drát v elektrickém obvodu.
Z čeho se magnetické pole ve skutečnosti skládá je poněkud záhadou.


Póly

Vedení magnetického toku proudu z jednoho konce na druhý konec. Podle konvence  říkáme jednomu konci magnetické objektu S nebo severní pól a jiné druhé J nebo jižní pól. Podobně jako Severní a Jižní zemské magnetické póly.Magnetický tok je definován jako pohyb od S k J.

Magnety

Přestože jednotlivé částice, jako jsou elektrony mohou mít magnetické pole, větší objekty jako kus železa může mít také magnetické pole, jako součet polí částic. Pokud se větší objekt vykazuje dostatečně velké magnetické pole, je to magnet.

Magnetická síla

Magnetické pole objektu může působit magnetickou sílu na jiné předměty s magnetickými poli. , Tou silou nazýváme magnetismus.

Pokud je magnetické pole je aplikováno na pohybující se elektrický náboj, jako pohybující se proton nebo elektrický proud v drátu, nazýváme Lorentzova síla.

Přitažlivost

Když se dva magnety nebo magnetické objekty jsou blízko u sebe, je tam síla, která přitahuje póly dohromady.
Magnety mohou také silně přitahovat feromagnetické materiály jako železo, nikl a kobalt.

Odpor

Když se dva magnetické objekty s póly směřující proti sobě, magnetická síla je bude tlačit od sebe.
Magnety mohou také slabě odrazit diamagnetické materiály.

Magnetické a elektrické pole jsou si velmi podobné.

Podobnosti elektrických nábojů a magnetismu
Stejně jako pozitivní (+) a záporný (-) elektrické náboje, budou se S a J póly magnetu přitahovat.

Rozdílnosti elektrických nábojů a magnetismu
Magnetické pole je pole dvojpólu. To znamená, že každý magnet musí mít dva póly.
Na druhou stranu, pozitivní (+) nebo negativní (-) lze elektrický náboj může zůstat samostatně.Těmto elektrickým nábojům říkáme monopóly , protože mohou existovat bez opaku.

Shrnutí
Magnetismus je síla, která působí na dálku a je způsobena magnetickými polemi.Magnetická síla silně přitahuje opačné póly jiných magnetů a odpuzuje stejné pole.Magnetické pole má velmi podobné vlastnosti jako elektrické pole.


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač