Teplota - Fyzika

Teplota objektu je měřena průměrnou intenzitou jeho tepelné energie. Tepelné energie objektu se skládá z celkové kinetické energie všech jeho atomů a molekul.
Spodní hranice teploty, kdy se kinetická energie částice blíží k nule. Tato teplota se nazývá absolutní nula. Mezní teplota je dána maximální možnou rychlostí částic. Teplota se měří přístrojem tzv. teploměr, který dává relativní hodnoty, jak teplý nebo studený objekt je.

Otázky, které můžete mít:

  • Jaká je míra tepelné energie?
  • Jaké jsou teplotní limity?
  • Jak se měří teplota?

Teplota je míra tepelné energie

Teplota objektu je průměrná intenzita jeho tepelné energie.
Tepelné energie objektu je celková kinetická energie nebo pohybu všech jeho částic a jejich potenciální energie. Tohle je něco jiného než teplo, které je tokem tepelné energie z jednoho objektu do druhého.
Intenzita tepelné energie je průměrná kinetická energie objektu. Jeho rovnice je:
KEa = ½ mv ²
kde

  • KEa je průměrná kinetická energie všech částic
  • m je hmotnost jedné částice nebo molekuly
  • v je průměrná rychlost všech částic
  • v ² je rychlost na druhou krát nebo rychlost krát rychlost
  • ½ mv ² je půl krát m krát v ²

Kinetická energie se měří v joulech. Vzhledem k tomu, že je těžké určit průměrnou kinetickou energii, tak se používá teplota jako relativní měření její intenzity.

Teplotní limity

Horní hranice
Nejvyšší možnou teplotu je omezena nejvyšší možné rychlosti částice hmoty, což je rychlost světla. Podle teorie relativity se tato rychlost může blížit k rychlosti světla, ale nikdy ji nedosáhne.
Tepelná energie je stanoveno podle slavného Einsteinova E = mc ² rovnice.

Dolní hranice
Nejnižší nebo nejchladnější možná teplota se nazývá absolutní nula. Tento stav nastane, když všechny jeho částice mají nulovou energii. Zákony kvantová mechaniky ale říkají, že absolutní nula nemůže nastat, protože žádná věc nemůže nikdy mít nulovou energii.

Měření teploty

Teplota se měří teploměrem. Jedná se o zařízení, které zaznamenává změny při vystavení různým teplotám. V teploměru je kapalina, která reaguje na okolní teplotu. Kapalina buď stoupne nebo klesne. Teplo je předáváno z objektu do teploměr, dokud nejsou obě při stejné teplotě.

Teplotní stupnice
Stupnice je přidán do teploměru, aby bylo možné zjistit aktuální teplotu. Ve stupnicích Celsia, je bod mrazu vody 0 ° C (nula stupňů Celsia), a bod varu vody je 100 ° C . stupnice je rozdělena do 100 jednotek teploty, tzv. stupňů.
Jiné teplotní stupnice jsou Fahrenheit, Kelvin a Rankine.

Shrnutí

Teplota je průměrná intenzita tepelné energie z objektu. Spodní hranice teploty se nazývá absolutní nula . Mezní teplota je dána rychlostí světla. Teplota se měří přístrojem tzv. teploměrem, který dává relativní hodnoty.

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač