Čas Budoucí - Anglický Jazyk

Čas budoucí nám říká, že něco se v brzké budoucnosti stane nebo máme v plánu. V češtině je to slovo "být - budu". V angličtině bohužel nemají dokonavá slovesa (slovesa vyjádřující budoucnost bez slova být - budu jako pojedu, přiletím ...).

Používáme Will v případech:

  • Náhlé rozhodnutí
  • Co si myslím o budoucnosti
  • Sliby, výhrůžky, prosby, varování atd..


Vytváří se pomocí pomocného slova být ve tvaru WILL, SHALL, GOING TO.
S going to jsme se naučili už zde. Takže teďka se pustíme do Will a Shall.

Zájmeno + WILL nebo SHALL + sloveso infinitiv

I + will + sing = Já + budu + zpívat
Lukáš + will + cry = Lukáš + bude + plakat
Zuzana + will + jump = Zuzana + bude + skákat

Jak vidíte, tak je to velmi snadné. Zkrácený tvar snadno přídáte -'ll za zájmenem.
I'll sing. He'll bring me his papers.

Kdy se používá will a shall? Slovo shall se používá, když chceme něco zdvořile říct. V dnešní době se ale pro všechny účely používá will, takže se naučte jenom s will :)

V novinách jste asi postřehli slovo gonna. Toto slovo pochází z Ameriky a dalo by se říci, že patří do hovorové angličtiny, i když mnozí říkají, že je to američtina než angličtina. To nás zajímat nebude, ale zapamatujte si, že

gonna = going to

I'm gonna sing = I'm going to sing

Takže s gonna nikdy nepoužíváme gonna to jako going to!!!

Otázky
Otázky se tvoří tak, že dáme pomocné slovo do předu na začátku věty.

I will do this - Will I do this?
He'll make me a robot - Will he make me a robot?

Ale pozor, u going to je to jinak!
I am going to sleep in a hotel - Am I going to sleep in a hotel?
We're gonna do our best. Are we gonna do our best?


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač