Zápor - Anglický Jazyk

Negativní věty jsou klíčovou součástí anglického jazyka a běžně se používají v každodenním životě. Pro žáky prvního stupně je důležité se naučit rozpoznávat a používat negativní věty správně.

Co je to negativní věta?

Negativní věta je věta, která vyjadřuje opak toho, co je pravda nebo co se očekává. V češtině se negativní věty tvoří pomocí záporných slov jako "ne", "nikdy", "nikdo" nebo "nic". Například: "Nemám hlad", "Nikdy nejím zeleninu", "Nikdo tam nebyl" nebo "Nic nevidím".

Jak se tvoří negativní věty v angličtině?

V angličtině se negativní věty tvoří pomocí záporných slov jako "not", "never", "nobody" nebo "nothing". Tyto záporné slova se obvykle umísťují za pomocné sloveso nebo sloveso "to be". Například: "I am not hungry" (Nemám hlad), "I never eat vegetables" (Nikdy nejím zeleninu), "Nobody was there" (Nikdo tam nebyl) nebo "I see nothing" (Nic nevidím).

Proč používáme negativní věty?

Negativní věty se používají k vyjádření opaku toho, co je pravda nebo co se očekává. Například, když říkáme "I am not hungry", vyjadřujeme, že nechceme jíst. Když říkáme "I don't have a dog", vyjadřujeme, že nemáme psa. Negativní věty se také často používají v negativních otázkách, například "Don't you like pizza?" (Nemáš rád pizzu?), když se ptáme na to, co někdo nechce, nebo nemá rád.

Jak rozpoznat negativní větu?

Negativní věta v angličtině většinou obsahuje slovo "not", "never", "nobody" nebo "nothing". Například, "I am not hungry", "I never eat vegetables", "Nobody was there" nebo "I see nothing". Pokud vidíte některé z těchto slov, víte, že je to negativní věta. V češtině se negativní věty tvoří podobně, pomocí záporných slov, která vyjadřují opak toho, co je pravda nebo co se očekává.

Jak se negativní věty používají v angličtině?

Negativní věty se používají v angličtině v mnoha situacích. Například, když chceme vyjádřit, že něco neděláme, nevlastníme něco, nechceme něco apod. Negativní věty se také používají k vyjádření negativního názoru, například "I don't like horror movies" (Nemám rád hororové filmy).

V angličtině se také používají zkrácené formy negativních vět. Zkrácená forma se tvoří odstraněním pomocného slovesa a nahrazením ho zkráceným tvarem slova "not". Například, "I am not hungry" může být zkráceno na "I'm not hungry".

Negativní věty se také používají v kombinaci s dalšími slovními druhy, například s podstatnými jmény a slovesy. Například, "There is nothing in the fridge" (V lednici nic není) nebo "She doesn't play the piano" (Ona nehraje na klavír).

Negativní věty jsou důležitou součástí anglického jazyka a jejich používání je klíčové pro porozumění anglického jazyka. Pokud se žáci prvního stupně naučí správně rozpoznávat a používat negativní věty, budou mít dobré základy pro další studium angličtiny.


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač