Přivlastňovací Zájmena - Anglický Jazyk

Přivlastňovací zájmena jsou součástí anglické gramatiky a jsou tvořena pomocí spojení slovesa "have" s přivlastňovací předponou "s" a osobním zájmenem. Tento koncept se používá k vyjádření toho, komu nějaká věc patří. Například, když řekneme "Tom has a car," významem je, že auto patří Tomovi.

Přivlastňovací zájmena se také používají k vyjádření vztahu mezi lidmi a věcmi, například "My mother's car" (auto mé matky), "His sister's phone" (telefon jeho sestry), "Their teacher's computer" (počítač jejich učitele).

Je důležité mít na paměti, že přivlastňovací zájmena se mohou lišit v závislosti na tom, zda se jedná o jednotné nebo množné číslo. Například, když chcete říct, že něco patří jedné osobě, používáte "my", "your", "his", "her", "its" a "their" pro více než jednu osobu. Například, "This is my book" (Toto je můj kniha) nebo "That is their dog" (To je jejich pes).

V případě, že hovoříme o něčem, co patří více než jedné osobě, používáme zájmena "our", "your", "their". Například, "This is our house" (Toto je náš dům) nebo "That is their car" (To je jejich auto).

Kromě toho existuje několik pravidel, která se týkají používání přivlastňovacích zájmen. Například, když se jedná o podstatné jméno, které končí na "s", přidáváme k němu pouze apostrof, například "James' book" (kniha Jamese). Pokud se jedná o podstatné jméno, které nekončí na "s", přidáváme k němu "s" s apostrofem, například "The dog's bone" (kost psa).

Je také důležité si uvědomět, že existuje několik výjimek a zvláštností při používání přivlastňovacích zájmen v angličtině. Například, když hovoříme o vlastnictví něčeho, co patří celé skupině lidí, používáme přivlastňovací zájmeno "its" namísto "their". Například, "The school has its own playground" (Škola má své vlastní hřiště).

Další zajímavou vlastností přivlastňovacích zájmen je to, že mohou být použity i v kombinaci s podstatnými jmény ve slovní spojení. Například, "My sister's cat" (Kočka mé sestry) nebo "The teacher's desk" (Učitelův stůl). Tento způsob použití přivlastňovacích zájmen nám umožňuje vyjádřit vztah mezi vlastníkem a jeho majetkem.

Když se učíte angličtinu, je důležité věnovat pozornost používání přivlastňovacích zájmen, protože správné používání těchto zájmen je klíčové pro správnou komunikaci v angličtině. Pokud si nejste jisti, jak používat přivlastňovací zájmena správně, nebo pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se zeptat svého učitele angličtiny nebo si najděte vhodné zdroje, které vám pomohou porozumět této gramatické konstrukci.

Věřím, že tento článek vám pomohl lépe porozumět přivlastňovacím zájmenům v angličtině a že budete mít větší jistotu při používání těchto zájmen ve své komunikaci v angličtině. Pokud se budete snažit používat tyto zájmena správně, budete schopni lépe komunikovat s rodilými mluvčími angličtiny a lépe porozumět anglickému jazyku jako celku.


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač