Minulý čas - Anglický Jazyk

Popis minulého děje v angličtině má své „zvláštnosti“, které se odráží v gramatických modifikacích, jež dokáží zmást většinu studentů.

Takže, pro začátek pojmenujeme všechny časové modifikace, které ve svém názvu mají slovo „past“ a tímto se řadí do skupiny časů minulých:

- Past Simple

- Past Continuous / Past Progressive

- Past Perfect

- Past Perfect Continuous

a mají společnou vlastnost, že jsou používány pro popis děje, aktivity nebo stavu v ukončené minulosti.

 

PAST SIMPLE

Používá se pro popis děje, skutečnosti, aktivity v ukončené minulosti.

e.g. The boy played with his friends in the garden yesterday. (zajímá nás fakt hraní)

Vzorec pro tvoření: V+-ed / V2

Pomocné sloveso pro tvoření otázek nebo záporných vět - did

e.g. What did the boy do in the garden?

The boy didn't play volleyball.

 

PAST CONTINUOUS / PAST PROGRESSIVE

Používá se pro:

- popis děje, aktivity nebo skutečnosti z důrazem na jejich trvání;

- popis několika aktivit v návaznosti mezi sebou.

e.g. The boy was playing in the garden with his friends yesterday. (zajímá nás proces hraní)

Mother was cooking dinner when her children came home from school. (průběh jednoho děje byl vyrušen faktem jiné aktivity)

Mother was cooking dinner while the boy was playing in the garden. (průběh jednoho děje se kryje s průběhem druhého)

Vzorec pro tvoření: was/were + V+-ing

Pomocné sloveso pro tvoření otázek nebo záporných vět - was/were

e.g. What was the mother doing in the kitchen?

My mother wasn't playing the piano.

 

PAST PERFECT

Používá se pro:

- popis situace s několika ději v minulosti, ve které se klade důraz na ukončenost jednoho z dějů před začátkem dalšího;

- převodu přímé řeči do nepřímé řečí

e.g. The boy had done his homework before he went to play with his friends. (klademe důraz na to, že nejdřív byl ukončen jeden děj, pak začal další)

The boy said: Mum, I did my homework“

The boy told his mother that he had done his homework.

Vzorec pro tvoření: had + V+-ed / V3

Pomocné sloveso pro tvoření otázek nebo záporných vět – had

e.g. What had the boy done before he went to play outside?

He hadn't read the book.

 

PAST PERFECT CONTINUOUS

Používá se pro:

- popis děju nebo aktivit, které byli v průběhu před jiným dějem nebo aktivitou;

- převod přímé řeči do nepřímé řeči

e.g. We had been watching the film for half an hour before they arrived. (průběh jedné aktivity byl v určitém stádiu, když byl přerušen jiným dějem)

The boy said: "Mum I have been doing my homework for several hours".

The boy told his mother, that he had been doing the homework for several hours.

Vzorec pro tvoření: had + been + V+-ing

Pomocné sloveso pro tvoření otázek nebo záporných vět - had

e.g. How long had you been doing your homework?

He hadn't been doing that long.

 

Aby se to nezdálo tak jednoduché, pro vyjádření minulých skutečností se používají i 2 „přítomné“ časy, a to Present Perfect a Present Perfect Continuous, s tím ale rozdílem, že jejích použití odrazuje spojení minulého děje s přítomnosti. To je ale už téma pro jinou kapitolu.


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač