Nepravidelná Slovesa - Anglický Jazyk

V anglickém jazyce se přítomný čas, budoucí čas tvoří snadno, nejsou tam moc výjimek. V minulém čase těch výjimek je spoustu a ty si musíme prostě zapamatovat. 


Minulý čas prostý (past simple) se používá místo infinitivu. Jednoduchá věta s ukončeným dějem někde v minulosti. (druhý sloupec, např.: I Was there). Třetí tvar se používá hlavně v předpřítomném čase (present perfect - třetí sloupec). Před slovesem přidáme have-has. Např.: He has been there.

AbideAbodeAbodeTrpět, snést, vystát, setrvat
AriseAroseArisenVzniknout, vystoupit, povstat
AwakeAwokeAwokenProbudit (se)
BeWas/ WereBeenBýti
BearBoreBorneNosit
BearBoreBornRodit
BeatBeatBeatenBít, tlouci, zdolati
BecomeBecameBecomeStát se
BefallBefellBefallenPostihnout
BeginBeganBegunZačít
BeholdBeheldBeheldSpatřit
BendBentBentOhýbat
BereaveBereftBereftOloupit, zbavit, utrpět, trpět v zármutku
BeseachBesoughtBesoughtZapřísahat
BespeakBespokeBespokenZamluvit, zajistit si, objednat, osvědčit, žádat
BetBetBetSázet, vsadit se o něco, zastavit něco
BidBidBidNabídnout
BidBidBiddenPřikázat
BindBoundBoundVázat
BiteBitBittenKousat, štípat, uštknout
BleedBledBledKrvácet
BlendBlentBlentMíchat
BlowBlewBlownFoukat
BreakBrokeBrokenLámat
BreedBredBredPlodit, pěstovat, chovat plemeno, rodit (o zvířatech)
BringBroughtBroughtPřinést
BroadcastBroadcastBroadcastVysílat(o televizi, rádiu,…)
BuildBuiltBuiltStavět
BurnBurntBurntPálit, hořet
BurstBurstBurstPrasknout, Puknout
BuyBoughtBoughtKupovat
CanCould Mohu, Dovedu
CastCastCastVrhat, házet, metat, mrštit
CatchCoughtCoughtChytit
ChideChidChidHubovat, paskovat
ChooseChoseChosenVybrat si
CleaveCleft, CloveCleft, CloveŠtípat, rozštěpit, rozetnout
ClingClungClungLpět, držet se
ComeCameComePřijít
CostCostCostStát (o ceně)
CreepCreptCreptPlazit se, pnout se
CrowCrowed, CrewCrowedKokrhat, Krákat
CutCutCutŘezat, stříhat, sekat, krájet
DealDealtDealtJednat, Dohadovat se, Domlouvat se
DigDugDugKopat
DiveDived, doveDivedSkočit, potápět se
DoDidDoneDělat, Činit, Konat
DrawDrewDrawnKreslit, Táhnout
DreamDreamt, DreamedDreamt, DreamedZdát se, snít
DrinkDrankDrunkPít
DriveDroveDrivenŘídit, hnát, pohánět, nutit
DwellDweltDweltBydlet, zabývat
EatAteEatenJíst
FallFellFallenSpadnout, padnout
FeedFedFedKrmit
FeelFeltFeltCítit se
FightFoughtFoughtBojovat
FindFoundFoundNajít, Nalézt
FleeFledFledPrchat
FlingFlungFlungHázet
FlyFlewFlownLétat
ForbearForboreForborneZdržet se, odpustit si
ForbidForbadeForbiddenZakázat
ForecastForecastForecastPředpovídat (počasí)
ForeseeForesawForeseenPředvídat (varování)
ForetellForetoldForetoldPředpovídat, prorokovat neobvyklé předzvěsti čeho
ForgetForgotForgottenZapomenout
ForsakeForsookForsakenOpustit (úplně, zcela)
FreezeFrozeFrozenMrznout
GetGotGottenDostat
GiveGaveGivenDát
GoWentGoneJít
GrindGroundGroundMlít
GrowGrewGrownRůst, pěstovat
HangHungHungViset, pověsit
HangHangedHangedOběsit
HaveHadHadMít, vlastnit
HearHeardHeardSlyšet
HeaveHeavedHeavedZvedat(těžké předměty), Hodit(silou nebo násilím)
HewHewedHewed, hewnSekat, štípat
HideHidHiddenSkrýt, schovat
HitHitHitUdeřit, zasáhnout
HoldHeldHeldDržet
HurtHurtHurtZranit, Bolet
InlayInlaidInlaidVykládat, Dýhovat, Zdobit, Vzkládaná práce
InputInputInputVložit, Zadat
KeepKeptKeptDržet
KneelKnelt, KneeledKnelt, KneeledKlečet
KnitKnitKnitPlést
KnowKnewKnownVědět
LayLaidLaidKlást, Položit
LeadLedLedVést, vodit, řídit, dirigovat
LeanLeant, LeanedLeant, LeanedOpřít, naklonit
LeapLeaptLeaptSkákat
LearnLearntLearntUčit se
LeaveLeftLeftOpustit, Odjet
LendLentLentPůjčit
LetLetLetNechat. Dovolit, připustit
LieLayLainLežet, odpočívat, lehnout si
LightLitLitSvítit, Zapálit(cigaretu)
LoseLostLostZtratit
MakeMadeMadeDělat, vyrobit, vydělat
MayMight Smět
MeanMeantMeantMínit
MeetMetMetPotkat
MowMowedMown, MowedŽnout, Kosit trávu
OvercomeOvercameOvercomePřemoci, zdolat
PayPaidPaidPlatit
ProveProvedProvedDokázat, Potvrdit, Ukázat se
PutPutPutPoložit
QuitQuittedQuittedDát výpověď, vzdát se (něčeho)
ReadReadReadČíst
RidRidRidZbavit
RideRodeRiddenJezdit
RingRangRungZvonit
RiseRoseRisenVstávat, vzepnout se
RunRanRunBěžet
SawSawedSawnŘezat (pilou)
SaySaidSaidŘíkat
SeeSawSeenVidět
SeekSoughtSoughtHledat, Pátrat, Shánět
SellSoldSoldProdávat
SendSentSentPosílat
SetSetSetUmístit
SewSewedSewedŠít
ShakeShookShakenTřást
ShaveShavedShavenHolit, ořezat, snížit cenu
ShearShearedShearedStříhat
ShedShedShedZtrácet, ronit slzy, zbavovat se postupně
ShineShoneShoneSvitit
ShoeShodShodObouvat, Okovat
ShootShotShotStřílet
ShowShowedShownUkazovat
ShrinkShrankShrunkScvrknout se, srazit
ShutShutShutZavřít, zaklapnout
SingSangSungZpívat
SinkSankSunkKlesnout
SitSatSatSedět
SlaySlewSlainPosadit se
SleepSleptSleptSpát
SlideSlidSlidKlouzat
SlingSlungSlungMrštit
SlinkSlunkSlunkPlížit se
SlitSlitSlitRozpárat, rozříznout
SmellSmeltSmeltCítit, vonět
SmiteSmoteSmittenUdeřit, uhodit
SowSowedSownSít, zasít
SpeakSpokeSpokenMluvit
SpeedSpedSpedSpěchat
SpellSpeltSpeltHláskovat
SpendSpentSpentStrávit, utratit, vyčerpat
SpillSpiltSpiltRozlít
SpinSpunSpunPříst, kroužení, ždímat prádlo ve ždímačce
SpitSpatSpatPlivat
SplitSplitSplitRozštěpit, rozdělit na části
SpoilSpoiltSpoiltZkazit, zničit, rozmazlit
SpreadSpreadSpreadRoztáhnout se, rozšířít se, pokrýt
SpringSprangSprungVyskočit, povstávat, objevit, vzniknout, puknout
StandStoodStoodStát, postavit
StealStoleStolenKrást
StickStuckStuckLepit
StingStungStungPíchnout, bodnout, uštknout
StinkStankStunkPáchnout
StrewStrewedStrewnRozházet, trousit
StrideStrodeStridden, stridVykračovat, ujít, přistoupit
StrikeStruckStruckUdeřit, uhodnout
StringStrungStrungNapnout, natáhnout
StriveStroveStrivenUsilovat, snažit se, bojovat, zápasit
SwearSworeSwornPřísahat, zaklít
SweepSweptSweptMést, čistit, odstranit
SwellSwelledSwollen, SwelledNadout, otékat
SwimSwamSwumPlavat
SwingSwungSwungHoupat se, rozrazit, mávat
TakeTookTakenBrát, vzít, dostávat
TeachTaughtTaughtVyučovat, učit někoho
TearToreTornTrhat
TellToldToldŘíci, vyprávět, povědět
ThinkThoughtThoughtMyslet, uvažovat
ThriveThroveThrivenDařit, prospívat, mít úspěch
ThrowThrewThrownHázet, vrhat, mrštit
ThrustThrustThrustVrazit, vtlačit, vmáčknout
TreadTrodTroddenŠlapat
UnderstandUnderstoodUnderstoodRozumět
WakeWokeWokenVzbudit
WearWoreWornNosit, mít na sobě
WeaveWoveWovenTkát
WeepWeptWeptPlakat
WinWonWonVyhrát, získat, zvítězit
WindWoundWoundTočit, natahovat
WithdrawWithdrawWithdrawnVyzvednout, odstranit, stáhnout
WithholdWithheldWithheldZadržet, odmítnout, odepřít
WreakWroughtWroughtZpůsobit, nadělat
WreakWreakedWreakedPomstít se
WringWrungWrungŽdímat, Kroutit
WriteWroteWrittenPsát

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač