Množné číslo - Anglický Jazyk

Velmi důležité při učení angličtiny je tvorba množného čísla. Množný tvar se tvoří přidáním koncovky -s nebo -es.

Způsob jak vytvořit množný tvar je přidáním koncovky -s na konci podstatného jména.

a car - cars
a dog - dogs
a cat - cats
a computer - computers

Jsou zde ale také výjimky, na které si musíme dávat pozor:

Slova končící na -S, -X, -SH, -CH
používáme koncovku -es

a bus - buses
a fox - foxes
a speech - speeches

Slova končící na -Y
změníme -y na -i a přidáme ještě -es. Toto pravidlo se nevztahuje na slova, která končí na 2 samohlásky (a play - plays, a sea - seas)

a strawberry - strawberries

POZOR

Množné tvary nemají vliv na přídavná jména.
Modrý v množném čísle není modré. a blue computer - blue computers

V množném čísle nesmíme používat neurčitý člen "a / an"
A keyboard - a keyboards


Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač