Čísla - Anglický Jazyk

Základní čísla

Čísla se dají jednoduše naučit. Jedna až deset se musíte naučit. Nejsou zde žádná pravidla.
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Od 11 je to trošku těžší, ale ne zas tolik. První dvě se naučte a od 14 (15 = fifteen) akorát přidáte koncovku -teen.. až do 19.
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen

Od 20 do 99 se musíte naučit celé desítky a k tomu akorát další číslo z prvních devíti k tomu.
20 twenty, 21 twenty-one, 22 twenty-two

Další čísla až do 99 utvoříte podobně. U celých přídáte k základním -ty.
30 thirty, 40 fourty, 50 fifty, 60 sixty, 70 seventy, 80 eighty, 90 ninety

Od stovky nahoru je to základní číslo + hundred. Od tisíce je to základní číslo + thousand
100 one hundred, 200 two hundred, 300 three hundred

Složitější jsou složená čísla větší než 100. Zde platí pravidlo, že pokud si nejprve musíme rozdělit číslo po třech, přečíst první a přidat "and" k posledním dvě číslům, tedy mezi stovky a desítky musí být AND

102 one hundred (and) two, 356 three hundred and fifty-six, 953 nine hundred and fifty-three
1756 = 1,756 =  one thousand seven hundred and fifty-six
13666 = 13,666 = thirteen thousand, six hundred and sixty-six
265759 = 265,759 = two hundred and sixty-five thousand, seven hundred and fifty-nine
5631254 = 5,631,254 = 5 milion six, hundred and thirty-one thousand, two hundred and fifty-four


Číslovky řadové
Podobně jako v Čechách, v anglicky mluvících zemích jsou také řadová čísla.

Řadové číslovky, které asi znáte 1st, 2nd, 3rd, 13th. Jak se ale píší a jak je jejich systém? Systém je velmi snadný na zapamatování. První tři si musíte zapamatovat, u ostatních si musíte přidat koncovku -th na konci čísla. Jedinou výjimkou je u devítky, kdy se píše ninth. A u čísel akorát přidáte poslední dvě písmena nahoru.

První  First  1st
 Druhý  Second  2nd
 Třetí  Third  3rd
 Čtvrtý  Fourth  4th
 Sedmnáctý  Seventeenth  17th

Ale pozor, u celých desítek jako je 20, 30, 50 atd.. není twentyth ale twentieth, thirtieth, fiftieth. Odstraníme tedy -y a přidáme -ieth. U ostatních je to zase tak, jak to známe:

 Šedesátý
 Sixtieth  60th
 Šedesátý první
 Sixty-first a ne Sixtieth-first!!!
 61st
 Padesátý třetí
 Fifty-third  53rd
 Čtyřicátý druhý
 Fourty-second
 42nd
 Devadesátý devátý
 Ninety-ninth  99th

Častá spojení:
Charles the fourth - Karel čtvrtý
Second hand - druhá ruka (nepřeložitelné)
Twentieth century fox - Liška dvacátého století (výrobce filmů)
Sixth sense - šestý smysl

Čísla v matematice

V Británii se oddělují tisíce čárkou. Naši čárku nahradili tečkou. Takže neplést si to.
Tečku čteme jako "point". Nula se často také čte jako písmeno O, takže :ou:.

5.62 - five point six two
12.03 - twelve point zero three nebo twelve point O three
7.6349 - seven point six three four nine

30% - thirty percent
45,5 - fourty-five and half percent

1/2 - one half
1/3 - one third
1/4 - one quarter
2/3 - two thirds
3/4 - three quarters
4/5 - four fifths
5/7 - five sevenths
14/19 - fourteen nineteenths
6/33 - six thirty-thirds

U zlomků můžete také použít slovo over. 5/6 five over six, 4/9 four over nine.


+ addition sign (plus)
- subtraction sign (minus)
x multiplication sign (multiple)
÷ division sign (divide)
= equal
not equal
< less than
> greater than
less than or equal to
greater than or equal to
# number sign
(   ) round brackets (parentheses)
[   ]square brackets
< > angle brackets
{   } curly brackets
&and (ampersand)
%percent
πpiTelefonní čísla

Telefonní čísla se snaží Britové číst co nejkratším způsobem. Zde můžete použít cokoli. Většinou používaji :ou: a double. Níže jsou praktické příklady:

72 883 647 91 - seven two double eight three six four seven nine one
800 34 467 51 - eight hundred three double four six seven five one
10 567 45 - one :ou: five six seven four five

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač