Minulý čas Průběhový - Anglický Jazyk

Minulý čas průběhový nebo-li past continuous se setkáváme každý den. Používá se v běžném hovoru či při vypravování. Kdy se ale používá? Nejlépe pochopíte z příkladu:

Byl jsem včera doma. Náhle zazvonil telefon. I was at home. Then suddenly the phone was ringing
Šel jsem do školy. Cestou jsem sbíral jahody. I went to the school. Along the way i was picking strawberries.

Když se na ně podíváte, tak zjistíte, že první věty jsou v čase minulém prostém. A druhé věty jsou asi minulé čas průběhové. Tušíte správně, je to tak. Vysvětli to lze takto: byl jsem doma. minulý čas prostý, ale pak náhle v tom čase minulém se něco dělo, použiju proto minulý průběhový. Čas minulý průběhový se vztahoval na minulý čas prostý, nikoli na tom, kdy o tom mluvíme. Vzhledem k minulosti, ten děj v té době probíhal. Takže ještě jednou. Pokud vyprávím o minulosti a v minulosti se něco stalo, tak to budu dávat do minulého času průběhového.

Tvoření

Tvoří se jako přítomný čas průběhový s tím rozdílem, že nahradíte "am", "are", "is" s was/were
Podmět + Was/Were + sloveso v infinitivu + ing

 I was
 We were
 You were
 You were
 He She It was
 They were

I + was + look + ing
He + was + wash + ing
They + were not + go + ing
Lucka + was + hav + ing lunch

Teďka celé věty:

I slept when she was singing.
I called him, he was cleaning his bag.
Honza was so funny. He was wearing girl's T-shirt.

Překlad z a do vietnamštiny | Online překladač